Wynik dodawania liczb $c + $d :489.666
Wartosc zmiennych lokalnych funkcji typie() : i