heredoc

Wartość Stringu: Pierwszy Wiersz Tekstu.
Drugi Wiersz Tekstu.
Trzeci Wiersz Tekstu.
Liczba = 123456789 Wartość liczby: 123456789 Wartość Znaku = A

nowdoc

Wartość Stringu: Pierwszy Wiersz Tekstu.
Drugi Wiersz Tekstu.
Trzeci Wiersz Tekstu.
Liczba = $liczba Wartość liczby: 123456789 Wartość Znaku = A